XII. Jezus sterft aan het kruis

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Hij heeft Zich vernederd tot de dood, tot de Kruisdood. Er is in de wereldgeschiedenis één boven alles verheven ogenblik. Een ogenblik van ontzetting. Een ogenblik van eeuwigheidsomvattende genade. Dat was, toen Jezus alleen maar diep neerbuigen en stil zijn. God sterft, sterft uit liefde... Wij aanbidden U Christus en loven U, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Gift van Dhr. Clerbaut-De Baeck. Hendrik Clerbaut was hoofdcontroleur van Antverpia in Boom. In 1910 werd hij gehuldigd voor 25 jaar dienst. In 1925 - de familie De Baeck heeft intussen het roer van Antoon Van den Weyngaert overgenomen - behoort hij tot de beheerraad als Commissaris van Antverpia Leven. Vermoedelijk was zijn echtgenote een zus van de directeurs Joseph en Emile De Baeck. Familie De Baeck was sterk katholiek en dan ook veelvuldig sponsor van allerlei kerkelijke aangelegenheden. Dhr. Clerbaut treedt in 1917 als rechtspersoon op voor Antoon Van den Weyngaert, wanneer deze grond verkoopt ten voordele van de oprichting van de begraafplaats te Rustoord.