Beelden

De H. Anna en H. Maagd Maria

"Wee mij, wie heeft mij verwekt en welke schoot heeft mij gebaard? Want ik ben een vervloeking geworden in de ogen van de kinderen van Israël, zij hebben mij bespot en uit de tempel van de Heer weggehoond, Wee mij, met wie ben ik te…

Lees meer

Piëta

Bezinning Maria, het gestorven Lichaam van haar Zoon aan haar hart gedrukt, heeft in diepe pijn, maar ook in diep geloof en met grote hoop, samen met ons tot Hem gesproken. Jezus, mijn Zoon, mijn Liefde. Laat me horen of je hart nog klopt uit…

Lees meer

H. Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Naar school ging ze niet; dat kwam er niet van. Bovendien leed ze aan astma. Op 11 februari van het jaar 1858 - ze was dus veertien jaar oud - was ze samen met haar…

Lees meer

Veldkapel

Akte van Toewijding van het mensdom aan het Allerheiligste Hart van Jezus Allerliefste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op ons neer in alle ootmoedigheid voor uw altaar neergeknield. Wij behoren U toe, en willen U steeds verbonden zijn, wijdt elk van ons zich heden…

Lees meer

St. Jozef

Bezinning Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook Uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door…

Lees meer