VI. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw smart toen Gij Jezus' levenloze Lichaam hebt omarmd. Moge Jezus' dood ook mijn verrijzenis zijn en de bron van een deugdenrijk leven. Lieve Moeder, laat Uw doorboorde Hart mij de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid geven. Wees gegroet...

Duiding

Toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, legde men Hem in de schoot van zijn moeder. Dit wordt niet verteld door de evangelisten maar het tafereel is vooral in de middeleeuwen vaak afgebeeld. Zo'n afbeelding van Maria in droefheid met de dode Jezus op haar schoot noemt men een Pietà. Elders in het park vinden we zo'n beeld.

Over het beeld

De sponsorplaat vermeldt:

Gift van Mevr. A. Van den Weyngaert.

Het gaat hier om Henrika Silvia Maria Elisabetha Van de Meulebroucke (schrijfwijze geboorteakte), geboren te Meerhout op 18 november 1884 en tweede echtgenote van Antonius Van De Weygaert. Na een ‘dramatische val’ van de trap overleed zij op 8 januari 1931 te Brasschaat, amper 46 jaar oud. Zij werd op 12 januari 1931 op de begraafplaats van Rustoord begraven. Vanuit het verhaal van familieleden van Van de Meulebroecke zou ‘Zotte Rik’ zijn stiefmoeder op zijn would-be kasteel van de trap geduwd hebben. Het lichaam zou dan naar het kasteel ‘De Galg’ zijn overgebracht… en om een schandaal te vermijden het naar de buitenwereld voorstellen als een ongelukkige val.