Preekstoel

De buitenpreekstoel met betonnen baldakijn, die met een velum van klimop overwoekerd is, troont mooi langs de rechterzijde van de grot. Volgens een oude prentkaart hing hier oorspronkelijk een groot kruis met Christusfiguur. Na de laatste grote restauratie werd een Lotharingskruis in neogotiek opgehangen, maar dat werd intussen ontvreemd. Een boomstamleuning brengt de predikant naar de verheven plek. Het betonnen baldakijn dat als klankbord dienst doet, wordt schijnbaar geschraagd door betonnen masthout dat met hoge reliëfgroeven mooi generfd is. Hier en daar is de bast verwijderd. De tussenruimte van twee stammen lijkt met leem bestreken. Veruit één van de mooiste in Vlaanderen in zijn soort!