II. De vlucht naar Egypte

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen de Engel beval naar Egypte uit te wijken. Leer mij, ook in het onbekende en wisselvallige van het leven, te vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. Lieve Moeder, laat Uw bedroefde Hart mij de deugd van vrijgevigheid ten opzichte van de armen geven en de gave van gebed. Wees gegroet...

Schriftlezing

Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden." Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: "Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte."

Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven." Hij stond op, nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël.

Mt. 2, 13-15, 19-21

Over het beeld

De sponsorplaat vermeldt:

Ter nagedachtenis mijner familieleden
Juf. I. Lindekens (vermoedelijk een onderwijzeres)

Ortancia Isabella Lindekens werd op 11 juni 1843 te Ekeren geboren, als dochter van Carolus Lindekens (metser) en Anna Catharina Verhulst. Zij overleed ongehuwd in het ‘Gesticht Rustoord’ op 26 september 1931 en werd begraven op de begraafplaats van Rustoord. In het register van de begraafplaats is niets gemeld, wel in het libris défunctorium van de parochie als Hortencia Isabella Lindekens.