Kruisweg

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Lieve Jezus, U staat hier voor Pilatus. U bent de Zoon van God, door Wie alles gemaakt is. En U staat machteloos, gebonden, gevangen, voor…

Lees meer

II. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus, U hebt het offer aanvaard: het is het kruis. U neemt het van ganser harte aan. U weet wat het is. Voor U: pijnen,…

Lees meer

III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Lieve Jezus, U valt! Machteloos ligt daar de Almacht. U, Die de wereld in stand houdt, U bent bezweken onder de last van het kruis.

Lees meer

IV. Jezus ontmoet zijn H. Moeder

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Hier staat Jezus - daar Maria, Hun ogen ontmoeten elkaar en het lijden wordt nog dieper. Jezus, U denkt aan Maria. Eens troostte U de…

Lees meer

VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Veronica treedt uit de deur van haar huis. Zij gaat Jezus tegemoet. Duwen, stompen, scheldwoorden telt zij niet. Zij ziet alleen het aanbiddelijk Gelaat, dat…

Lees meer

VII. Jezus valt voor de tweede maal

BezinningV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus, U valt wéér! Ondanks de hulp van Simon, ondanks de troost van Veronica, hulpelozer dan tevoren... U voelt de ogen van de mensen op…

Lees meer

VIII. Jezus troost de wenende vrouwen

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus, het zijn de meest fijngevoelige zielen die om U schreien. Het zijn - uit die hele stad Jeruzalem - een paar vrouwen, die voor…

Lees meer

IX. Jezus valt voor de derde maal

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus, nu zie ik U vallen voor de derde maal! Languit, plat ter aarde, verbrijzeld en vernietigd. Calvarië is vlakbij. Vlakbij is het verschrikkelijk ogenblik…

Lees meer

X. Jezus wordt van zijn klederen beroofd

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus wordt ontkleed. Al Zijn wonden worden opengerukt. Daar staat Hij omhuld door de rode mantel van Zijn bloed... Bitterheid geeft men Hem te drinken.

Lees meer

XI. Jezus wordt aan het kruis genageld

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt! Lam Gods, dat mijn zonden wegneemt... Het kruis wordt opgeheven. Het kruis staat... Het staat tot ‘een…

Lees meer

XII. Jezus sterft aan het kruis

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Hij heeft Zich vernederd tot de dood, tot de Kruisdood. Er is in de wereldgeschiedenis één boven alles verheven ogenblik. Een ogenblik van ontzetting. Een…

Lees meer

XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Heel behoedzaam leggen zij Jezus in Maria’s schoot. Nu is Zij - voor heel de wereld en voor alle tijden - de Moeder van Smarten.

Lees meer

XIV. Jezus wordt in het graf gelegd

GebedV.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. ‘Zijn graf zal heerlijk zijn’. Er is rust. Er is vrede, de de bittere strijd. Mild valt de avond. Maria en Jezus’ vrienden zien nog…

Lees meer