II. Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus, U hebt het offer aanvaard: het is het kruis. U neemt het van ganser harte aan. U weet wat het is. Voor U: pijnen, vernedering, een schandelijke dood. Voor ons: vrijmaking van de zonde, Gods liefde, het eeuwig leven. O Kruis, onze enige hoop, wees gegroet. Jezus, om U wil ik elke dag mijn kruis op.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Op de sponsorplaat lezen we:

Ter nagedachtenis mijner dierbare ouders
A. Van den Weyngaert

De ouders van Antonius Van den Weygaert zijn Petrus Joannes Van den Weygaert, natiebaas, en Anna Maria Joossen.