Zeven Smarten

I. De profetie van Simeon in de Tempel

Gebed Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid bij de voorspelling van Simeon, dat een zwaard Uw Hart zou doorboren. Verkrijg mij de bereidwilligheid tot alle offers die God van mij vraagt. Lieve Moeder, laat Uw gekwetste Hart mij de deugd van nederigheid…

Lees meer

II. De vlucht naar Egypte

Gebed Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen de Engel beval naar Egypte uit te wijken. Leer mij, ook in het onbekende en wisselvallige van het leven, te vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid. Lieve Moeder, laat Uw bedroefde Hart mij de…

Lees meer

III. Het zoekraken van Jezus in de Tempel

Gebed Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij Uw Jezus verloren had en drie dagen angstig zocht. Laat ook voor mij Jezus mijn hoogste Liefde zijn, en moge ik Hem nooit door ontrouw verliezen. Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde Hart…

Lees meer

V. Maria staat onder Jezus' kruis

Gebed Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij onder het kruis stond, waar Uw Zoon Zijn offer volbracht, en Gij getuige waart van Zijn doodsstrijd. Verkrijg mij een sterk geloof en een onwankelbare hoop, dat Jezus in mij zal overwinnen.

Lees meer

VII. Jezus wordt begraven

Gebed Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw smart toen Jezus in het graf werd gelegd. Verkrijg mij geestelijk inzicht en wijsheid, dat ik Jezus' lijden en dood steeds beter begrijp en eerbiedig als onze enige redding. Lieve Moeder, laat dat Hart van…

Lees meer