XI. Jezus wordt aan het kruis genageld

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt! Lam Gods, dat mijn zonden wegneemt... Het kruis wordt opgeheven. Het kruis staat... Het staat tot ‘een banier der volkeren’. Want voortaan zal het kruis de mensheid in tweeën scheiden; in hen die het beminnen, in hen die het haten. De pijnen klimmen al hoger en hoger; de spot en de minachting gaan al dieper en dieper, de verlatenheid wordt grenzeloos... en aldoor druppelt het goddelijk Bloed. Lief Lam Gods, dat de zonden wegneemt, ontferm U over ons.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Gift van Mr. Groffen. Signatuur Jaak Coomans. Het betreft hier de familie Groffen-Rondeau. Mevr. E. Rondeau tekent te Antwerpen het ontvangstbewijs af. Vermoedelijk is haar man voor de oplevering van deze statie overleden. Op het naamplaatje van de schenker staat:

Gift van Mr. Groffen.

In een verslag van het decoratiefeest van Antverpia op 7 augustus 1910 wordt Felix Groffen uit Antwerpen als aandeelhouder vermeld. In notariële akten van Antverpia, verleden bij notaris Ceulemans, staat Groffen op 18 augustus 1899, 1 december 1904, 3 mei 1913, 25 maart 1922 en in verslag van de Algemene Vergadering op 15 oktober 1924 als Beheerder vermeld. Vanaf 1925 wordt hij niet meer vermeld.