V. Maria staat onder Jezus' kruis

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij onder het kruis stond, waar Uw Zoon Zijn offer volbracht, en Gij getuige waart van Zijn doodsstrijd. Verkrijg mij een sterk geloof en een onwankelbare hoop, dat Jezus in mij zal overwinnen. Lieve Moeder, laat mij Uw gepijnigd Hart mij de deugd van soberheid en de gave van raad verkrijgen. Wees gegroet...

Schriftlezing

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon." Vervolgens zei Hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder." En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Joh. 19, 24-27

Over het beeld

De sponsorplaats vermeldt:

Gift van Mr. Fr. Van Riel en zijne echtgenote I. Bogaerts

Schrijnwerker Franciscus Van Riel werd op 14 september 1841 te Brasschaat geboren als zoon van landbouwer Joseph Van Riel en Joanna Elisabeth Gysen. Hij huwde Maria Theresia Bogaerts, geboren op 10 januari 1843, dochter van Josephus Bogaerts (linnenwever) en Anna Maria Lens. Na het overlijden van zijn vrouw kwam hij op 30 december 1911 aan de Rustoordlei 1 te Brasschaat wonen. Voordien verbleef hij aan de Zwartzustersstraat 26 te Antwerpen. Hij overleed te Brasschaat - Rustoord op 26 mei 1921 en werd daar begraven.