X. Jezus wordt van zijn klederen beroofd

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus wordt ontkleed. Al Zijn wonden worden opengerukt. Daar staat Hij omhuld door de rode mantel van Zijn bloed... Bitterheid geeft men Hem te drinken. Lieve Jezus, er zal nooit iemand kunnen zeggen dat hij meer geleden heeft dan U. Maar miljoenen en miljoenen zullen op de dag van het wereldoordeel getuigen dat zij kracht en zoetheid hebben geput uit Uw lijden. Jezus, leer mij aan U denken als het lijden mij treft, en geef Uw sterkte aan de mens.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Melding op het bas-reliëf:

Om Uwen zegen Fie Cammaert - Vergauwen
1918 Jaco Coomans

Deze sponsor werd aangebracht door Dhr. Clerbaut. Edmondus Franciscus Cammaert, Ere-Koster-Orgelist, geboren te Bornem uit een aloud kostersgeslacht op 1 april 1876 als zoon van Adolphus Guilielmus Cammaert en Maria Philomena De Poorter. Hij huwde op 10 november 1903 met Elisabeth Maria Catharina Vergauwen, geboren te Antwerpen op 14 juli 1882 als dochter van Felicianus Vergauwen en Catharina Victorina Geets (cfr. statie IX). Hij is op 3 maart 1952 overleden. Edmond Cammaert was lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende godvruchtige genootschappen. Hij werd vereerd met de pauselijke eretekens ‘Bene Merenti’ en ‘Pro Eccdlesia et Pontifice’ en verschillende burgerlijke eretekens. Hij was ondervoorzitter van de Bond van Kroostrijke Gezinnen en ondervoorzitter van de Harmonie ‘Concordia et Amicitia’. In de ‘Gazet van Sint-Mariaburg’ is op 7 augustus 1910 te lezen dat Edmond Cammaert uit Bornem tot de gedecoreerden van Antverpia behoort. Vanaf 1924 tot 1937 wordt hij in alle mogelijke verslagen van Beheerraden van Antverpia vermeld als Kommissaris of Beheerder. Hij heeft dus zeker een belangrijke rol gespeeld, zowel bij Antverpia Leven als Antverpia Brand en Antverpia III, de Bank van Sint-Mariaburg en de Depositobank. Zijn derde zoon Joz Cammaert (24 juli 1906 - 4 april 1988) werkte ook bij Antverpia en was decennialang dirigent van het kerkkoor Sint-Cecilia in de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand te Sint-Mariaburg. In de rouwbrief van Elisabeth staat dat zij lid was van de Bond van het H. Hart en verschillende godvruchtige genootschappen. Zij was beheerder van de Levensverzekeringenmaatschappij Antverpia te Sint-Mariaburg en voorzitster van het plaatselijk werk voor ‘kinderwelzijn en prenatale’. Hij had acht kinderen. De zevende is Ida Maria Francisca Cammaert, pianiste, geboren te Bornem op 3 december 1913. Zij huwde op 29 augustus 1939 te Bornem met Albert Guillaume Antoine Palmaers, notarisklerk, geboren op 13 juni 1915 te Antwerpen. Ida overleed in het Vesaliusziekenhuis te Brasschaat op 1 augustus 1994.