VIII. Jezus troost de wenende vrouwen

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus, het zijn de meest fijngevoelige zielen die om U schreien. Het zijn - uit die hele stad Jeruzalem - een paar vrouwen, die voor U uit durven komen. Als sterke vrouwen trekken zij niet terug nu zij U zien in verlatenheid en schande. Zo zijn zij voor U een troost geweest. Jezus, geef ook mij de moed om Uw genade te volgen, telkens als zij mij roept.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Gift van Juf. I. Van Hoof. Deze sponsor werd aangebracht door Dhr. Clerbaut. Ida Van Hoof was woonachig te Bornem. Zij maakte deel uit van het gezin Edmond Cammaert - Vergauwen. In 1908 werden de ‘vijftien mysteries’ opgericht rond de parochiekerk van Bornem. Zij sponsorde voor het bedrag van 950 fr. voor de vijfde statie ‘De vinding van het verloren kindje Jezus’.