VII. Jezus valt voor de tweede maal

Bezinning

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus, U valt wéér! Ondanks de hulp van Simon, ondanks de troost van Veronica, hulpelozer dan tevoren... U voelt de ogen van de mensen op U ... en doodsbleek, wankelend, raapt U al Uw krachten bijeen en staat op. Jezus, is dat om mij moed te geven? Is dat om mij aan te sporen, altijd maar weer opnieuw te beginnen? Ja, Jezus, ik wil U mijn liefde tonen, ik wil U volgen ‘tot in ‘t einde’ puttend uit Uw moed!

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Op de sponsorplaat is te lezen:

God bescherme ons huisgezin
Gift van M V V D Zande

Deze heer woonde in Roosendaal. Ook in Roosendaal bouwde Antverpia huizen en kantoren. Tijdens de oorlog is de Fam. Van den Weyngaert samen met de zuster van Elise, Maria-Louise Van de Meulebroucke, naar Nederland uitgeweken. Zij verbleven eerst in café Neerlandia te Roosendaal, doch daar de oorlog langer duurde dan verwacht, trok men naar Bergen op Zoom. Na enige tijd vond Antoon dat hij te weinig beweging had en verhuisde nog maar eens. Ditmaal naar een hoeve te Hogerheide om ten slotte naar Ginneken bij Breda te trekken. Gedurende vier jaar verbleven de ouders van Elise op het kasteel. Dhr. Van de Zande moet een goede vriend van Antoon geweest zijn. Wij vinden zijn portret op een prentkaart van het parochiearchief terug.