VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Veronica treedt uit de deur van haar huis. Zij gaat Jezus tegemoet. Duwen, stompen, scheldwoorden telt zij niet. Zij ziet alleen het aanbiddelijk Gelaat, dat gehoond en besmeurd is. En zij drukt haar zachte, koele, weldoende doek tegen Jezus’ gewonde aangezicht. Jezus, met heel mijn hart sluit ik mij bij Veronica aan. Laat mijn ziel voor U zijn als die fijne, witglanzende doek die zij U gaf, maak mij aldoor fijner en stralender, laat mijn liefde veel leed wegwissen. En druk Uw heilig beeld aldoor dieper in mij.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

De sponsorplaat is verdwenen. De moeder van pastoor Cornelis, Constancia Maria Theresia Peeters echtgenote van J. B. Cornelis, geboren op 21 september 1850 te Campenhout en overleden in 1940 te Brasschaat-Rustoord, was hier sponsor. Hoewel zij na haar zoon de tweede statie kon verkiezen koos zij voor de zesde, met een voorliefde voor de H. Veronica. Pastoor Cornelis betaalde immers (met vermindering) voor twee staties. Bij haar begrafenis kreeg het personeel van Antverpia dat gemist kon worden vrij. In een brief aan het personeel staat: "is Z. E. Heer V. Cornelis de eerste pastoor, stichter der parochie Rustoord, dan heeft de moeder aan dit werk flink medegeholpen, om het welgelukken der parochie”.