V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lieve Heer, U bent aan het eind van Uw menselijke krachten. U bent de Godmens - beladen met onze schuld. En U wilt de volle zwaarte van die schuld dragen. Maar U wilt ook, dat wij het kruis met U méédragen. Dat zie ik aan Simon van Cyrene, die daar voorbij komt. De soldaten dwingen hem U te helpen. Hij wil eerst niet, hij begrijpt niets van het kruis, maar als hij iets van Uw last afneemt, en U helpt het kruis te dragen, dan begint hij U en Uw kruis lief te hebben. Zo helpt Uw genade. Lieve Heer, leer mij ook het kruis - dat is alles wat mij tegenstaat - te begrijpen en graag met U te dragen.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Deze statie werd door een obus tijdens de oorlog vernield, ook de sponsorplaat.

De sponsors van het originele werk waren waarschijnlijk Elisabeth Emma Van den Weyngaert, op 1 januari 1882 te Antwerpen geboren als dochter Van Antonius Henricus Van den Weyngaert en Maria Theresia Aernouts, die op 25 september 1910 met Pierre Georges Van den Bussche huwde, geboren op 29 oktober 1881 te Baarle Hertog als zoon van Karel Ludovicus en Maria Virginia Peeters. Hij was voorzitter van de Belgische Margarine Unie in Merksem (later Le Drapeau). Zij betrokken in 1910 een kasteel op de hoek Boskappellei - Floris Verbraekenlei, gebouwd door aannemer Rik Vervoort. In de jaren 1960 - 1970 functioneerde dit kasteel als hotel ‘Little Suisse’. Het echtpaar Van den Bussche overleed te Sint-Mariaburg; hij op 15 september 1950 en zij op 03 januari 1953. Met Charles Emma Georges Maria, geboren op 21 augustus 1911, hadden zij één zoon. Charles huwde Helena Holswilder en kreeg twee dochters. Hij overleed op 22 januari 1962.

Hoewel er kopieën te vinden waren werd het nieuwe bas-reliëf in een sobere Art Deco uitgevoerd, vermoedelijk het werk van Jacob Mertens uit Mechelen die in het Mariapark van Meersel-Dreef in 1951 een gelijkende kruisweg creëerde.