IX. Jezus valt voor de derde maal

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus, nu zie ik U vallen voor de derde maal! Languit, plat ter aarde, verbrijzeld en vernietigd. Calvarië is vlakbij. Vlakbij is het verschrikkelijk ogenblik - Jezus staat op en gaat de berg op. Hij kan bijna niet meer, maar Zijn liefde drijft Hem naar de plaats van het offer. En Hij telt Zijn lijden niet. Jezus, geef mij de genade, die U voor mij verdiend hebt, om als U het vraagt, het moeilijkste aan te durven, en samen met U niet bang te zijn voor het kruis.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Op de sponsorplaat lezen we:

Tot nagedachtenis van Mr en Me J Vergauwen

Dhr. Clerbaut zocht ook deze familie, die gelinkt was aan het Antverpia imperium, aan om te sponsoren. Felicianus Vergauwen, rentenier, werd geboren op 20 oktober 1837 te Mariekerke 19 en overleed ca. 1917. Hij huwde Catharina Victorina Geets, geboren te Hever op 21 juni 1843. Zij zijn hier de milde schenkers. Clerbaut vermeldt de woonplaats Weduwe Vergauwen-Geets. Zij woonde in Villa Maria aan de statie te Bornem. Kort na het overlijden van zijn vader vertrok Felicianus op 29 mei 1868 naar Antwerpen, wellicht om er te gaan werken. In de bevolkingsboeken staat zijn beroep vermeld als landbouwer - handelaar - rentenier. Zij waren niet aan hun proefstuk van sponsoring toe, want in 1908 werden de ‘15 mysteriën’ rond de kerk van Bornem opgericht. Zij sponsorden de derde statie ‘De geboorte van Christus’ voor de som van 950 frank.