IV. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij Uw Zoon op de weg naar Calvarië onder het kruis zag wankelen. Verkrijg mij moed en geduld, ook als God het ergste van mij vraagt, en moge ook ik U dan ontmoeten. Lieve Moeder, laat Uw minnende en zo op de proef gestelde Hart mij de deugd van geduld en de gave van sterkte geven. Wees gegroet...

Schiftlezing

Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig de onvruchtbaren, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons, en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?'

Lk. 23, 27-31

Hoewel geen van de evangelisten het uitdrukkelijk vertelt, heeft Hij volgens de overlevering op die kruisweg ook zijn moeder Maria ontmoet: een smartelijk gebeuren.

Over het beeld

Deze statie met rotswerk werd in 1987 door Freddy Janssens opnieuw gemaakt. De milde schenker van de 'oude' statie, ‘De Kruisdraging’ genaamd, was Dhr. Wéry, directeur van de Liebig fabriek. Hij woonde op het Withof, de eerste villa op de Lage Kaart rechtover de Rustoordlei. Hier sprak men in de volksmond over ‘t goed van We(r)y’ of ’t hof dat zich uitstrekte over de Lage Kaart, de Hanendreef en de Mollei. Deze gronden zijn intussen verkaveld. De omheining van dit goed werd de eerste grille rond het kerkhof.