IV. Jezus ontmoet zijn H. Moeder

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Hier staat Jezus - daar Maria, Hun ogen ontmoeten elkaar en het lijden wordt nog dieper. Jezus, U denkt aan Maria. Eens troostte U de weduwe van Naïm - en gaf haar haar zoon terug. U schreide om Uw vriend Lazarus - en riep hem ten leven. Nu breekt Uw hart omdat U Uw Moeder ziet lijden. Maar U gaat verder op Uw weg - voor ons. Maria begrijpt Jezus. Zij volgt Hem. Want zij weet: dit is het uur, waarvan Simeon gesproken heeft: Nu zal het Offer voltrokken worden, dat zij toen heeft gebracht. Maria, lieve Moeder, er zal wel eens een ogenblik komen, waarop God van mij een groot offer vraagt. U hebt Jezus bijgestaan op Zijn kruisweg, sta mij bij om met Jezus mijn kruis te dragen.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Gift van Mr. A. Van den Weyngaert. Melding Jaak Coomans op bas-reliëf. Volgens zijn geboorteakte is het Antonius Henricus Van den Weygaert die op 27 maart 1854 te Antwerpen werd geboren. Hij overleed op 21 oktober 1925 te Brasschaat Sint-Mariaburg en werd op 26 oktober 1925 te Rustoord begraven. Zijn bidprentje meldt: Stichter van Sint-Mariaburg en Rustoord - Algemeen bestuurder en Stichter der Verzekeringsmaatschappijen ‘Antverpia’, ‘Bank van Sint-Mariaburg’ en ‘Banque de Roubaix’.