III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lieve Jezus, U valt! Machteloos ligt daar de Almacht. U, Die de wereld in stand houdt, U bent bezweken onder de last van het kruis. Het was de last van onze zonden, die U deed vallen. Onze trots, onze zelfverheffing brachten U tot deze vernedering, opdat wij onze schuld zouden inzien, opdat wij ze zouden erkennen en toegeven. Jezus, help mij door Uw genade om te doen wat ik zo moeilijk vind: eerlijk mijn fouten toegeven en U zó te volgen in de vernedering.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

Over het beeld

Op de sponsorplaat lezen we:

Tot weerziens mijner drij broeders
Mevr. A. Van den Weyngaert 1917

De ouders van Elise, het echtpaar Dieudonné Marie Van de Meulebroucke, kolenhandelaar, en Joanna Leopoldina Andries, winkelierster, hadden drie zonen (en vijf dochters):

  1. Alphonsus Maria Josephus Ludovicus °Meerhout 21-5-1888 +Boechout 27-1-1977.
  2. Léon Louis Marie Joseph °Meerhout 30-4-1890 +Antwerpen 1-5-1932 (wisselagent) huwde Paula Armanda Van Den Putte. Deze Léon zal op 24 april 1925 met een artikel in het Antwerps dagblad 'De Schelde’ de vuile was van de bank uitbrengen. Hierin stond de bewering dat de aandelen geen enkele waarde meer hadden omdat stichter Antoon Van den Weyngaert meer dan 11 miljoen had geplunderd van de spaarcenten die arme lieden aan Antverpia toevertrouwden.
  3. Paulus Josephus Alphonsus Maria °Meerhout 1893 +Canada Chilliwack 16-12-1973.