I. Jezus wordt ter dood veroordeeld

Gebed

V.: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
A.: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lieve Jezus, U staat hier voor Pilatus. U bent de Zoon van God, door Wie alles gemaakt is. En U staat machteloos, gebonden, gevangen, voor een mens, omdat U het Zelf gewild hebt. U staat daar in onze plaats. Om ons te verlossen laat U toe, dat Pilatus U ter dood veroordeelt. U laat het toe uit liefde tot Uw Vader, uit liefde tot ons. Jezus, voor mij ter dood veroordeeld, leer mij leven voor U.

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A.: God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...
Wees gegroet...
Eer aan de Vader...

 Over het beeld

Opgericht door den E. H. Cornelis, pastoor en inwoners van het Rustoord Signatuur: Jaak Coomans en zoon!

Victor Ludovicus Cornelis werd op 5 juni 1873 te Brussel geboren. Zijn vader, handelaar, overleed vroegtijdig en woonde samen met zijn moeder in de wijk ‘Brussel - Heizel’. Hij kende zeker de eerste kleine Lourdesgrot van Laken-Jette, waarna op 14 juli 1915 de eerste steen voor de huidige werd gelegd. Had hij de gedachte van "hier doe ik beter"...?Wilde hij een stukje van zijn heimat te Rustoord realiseren? Zoals hijzelf schreef: "het lukte hem met de hulp van de Moeder Gods”. Cornelis werd op 2 februari 1898 te Mechelen tot priester gewijd en overleed op 18 juli 1950 te Brasschaat-Rustoord. De inkleding van het Lourdesdomein werd door zijn inzet bekomen. Hij liet het door sponsoring tot afwerking komen, waarschijnlijk had hij ‘de knip op de beurs’ want een aparte statie zat er niet in. De parochieherder verzamelde giften bij de parochianen die bijna volledig uit arbeiders bestond en het bijgevolg niet erg breed hadden. Samen vereeuwigden zij hun inzet. Al werd bij het rondhalen voor de grap gevraagd wie voor Christus of Pontius Pilatus moest betalen.