Welkom

In de wijk Kaart te Brasschaat bevindt zich naast de kerk een uniek Mariadomein. Honderd jaar geleden werd de Mariagrot van Stabroek naar Brasschaat verhuisd. Daar bevindt zich nu een volledig domein met Lourdesgrot, Kruisweg, een VII-Weeënweg en een St. Rochuskapel. Jaarlijks komen er ongeveer 25.000 bezoekers.

Praktisch

 • Openingsuren
  • zomer: 9.30 u. tot 20.00 u.
  • winter: 9.30 u. tot 17.00 u.

 • Adres
  • Rustoordlei zonder nummer te Brasschaat, naast de kerk (nr. 81)

 • Contact
  • 0496 23 41 93 (Paul Lambrechts, voorzitter kerkfabriek)

Historiek

In 1916 zorgde Antoon Van den Weyngaert voor de aanvulling van het ensemble met een Lourdesgrot en een Sint-Rochuskapel, die de kern vormen van het huidige religieuze park. Hij liet deze bouwwerken overbrengen vanuit Stabroek, waar ze waren gebouwd in functie van een lokaal aanbeden wonderdoenster en een niet-erkende Duitse kloosterorde die hier munt trachtte uit te slaan. Vanuit Rome werd de orde ontbonden, waarbij het bisdom besliste dat kapel en grot moesten verdwijnen. Van den Weyngaert kocht de twee gebouwen aan en liet ze in 1916 door bouwmeester Louis De Decker afbreken en heropbouwen. Deze bouwmeester was in die tijd zeer actief in de woningbouw in Sint-Mariaburg. Er werd een langwerpig, met dennenbomen begroeid perceel van circa 6000 m³ uitgekozen ten noorden van de kerk, zoals alle gronden in die wijk ook eigendom van Antoon Van den Weyngaerde. De grot werd ingewijd op 15 augustus 1916. De Calvarieberg die eveneens uit Stabroek werd overgebracht, werd op de begraafplaats van Rustoord geïnstalleerd.

Een jaar later werd beslist om een Zevenweeënweg van Onze-Lieve-Vrouw bij de grot te bouwen. Het was een idee van lokale historicus Dielis, die de eerste statie betaalde. Beeldhouwer Jozef Lodewijk Jacobin, ervaren met religieuze kunst, werd gekozen om de staties te ontwerpen. Elke statie bestaat uit een bas-reliëf geplaatst in een kleine betonrotsformatie. In 1917 zorgde men ook voor de aanleg van de tuin met afsluiting. Voor de Lourdesgrot werden een preekstoel, een bron en een pelgrimsdak gebouwd, allemaal constructies in cementrustiek. Links van de staties werd een beeld van Sint-Anna geplaatst, een beeld waarvan nu enkel de sokkel is bewaard. Er werd in dat jaar ook beslist het religieuze park verder uit te breiden met een kruisweg: de veertien staties werden door de Antwerpse beeldhouwer Jacques Coomans senior gemaakt en door Jacobin in een betonrots gezet, naar analogie met de zeven staties van de Zevenweeënweg. Jacobin realiseerde in 1919 de veertiende statie van de graflegging van Jezus, ingewerkt in een holte onder de Sint-Rochuskapel. Zowel de staties van de Zevenweeënweg als die van de kruisweg werden betaald door privépersonen, wiens naam op elke statie werd vermeld. De monumentale veertiende statie was een gift van Antoon Van den Weyngaerde. De kruisweg werd ingezegend in 1921.

Er vonden in de tweede helft van de 20ste eeuw verschillende restauratiefases plaats. In 1962 zorgde de firma Tondeleers voor een opknapbeurt. In 1987 werden de betonconstructies van de staties hersteld en deels heropgebouwd. De polychrome beschildering van de reliëfs van de kruisweg dateert ook uit die fase. Aan het begin en het einde van de Zevenweeënweg werden respectievelijk een beeld van Sint-Jozef en een piëta geplaatst.

Met dank aan

Wij danken Cois en Mireille voor de mooie foto's.

De teksten voor deze website werden overgenomen van de volgende bronnen:

Onze sponsors